"شرکت تدبیر آورد پایور (تاپکو)، با عقد تفاهم نامه های همکاری با شرکت های دانش بنیان داخلی و شرکت های مشاوره اروپایی سعی بر ارایه خدمات با شعار "ارایه راهکارهای جامع Total Solutions" در دو حوزه خدمات مدیریت، مشاوره، انتقال تکنولوژی، آموزش و خدمات فنی مهندسی دارد."

خدمات فنی و بازرگانی


1. تامین تجهیزات و قطعات در صنایع مختلف
2. صادرات محصولات مختلف
3. خدمات مشاوره ای واردات و صادرات توسط دفاتر خارج از کشور

>> اطلاعات بیشتر

خدمات مشاوره، انتقال دانش فنی و آموزش

1. خدمات مهندسی مالی
2. خدمات مدیریت نیروی متخصص
3. دوره های کوتاه مدت انتقال دانش و تجربه

>> اطلاعات بیشتر

خدمات مشاوره مدیریت


1. مدیریت قرارداد و مدیریت پروژه
2. انعقاد و پایش قراردادهای بین المللی
3. شناخت منابع و روش های تامین سرمایه و مشارکت مالی

>> اطلاعات بیشتر

خدمات شبکه سازی


1. قدرتی است که از روحیه همکاری و به اشتراک گذاشتن توانمندی ها حاصل می شود.
2. راهی است تا آنچه را که داریم و یا درباره آن اطلاعاتی داریم به سیستم عرضه کنیم و این امکان را فراهم کنیم تا این اطلاعات به طور مداوم در شبکه جریان داشته باشد.

>> اطلاعات بیشتر

شرکای تجاری

"شرکت تاپکو به عنوان شریک تجاری با شرکت های دانش بنیان داخلی و همچنین شبکه گسترده ای از شرکت های مطرح مشاوره ای و بازرگانی اروپایی راهکارها و خدمات جامعی را در حوزه های فنی مهندسی، مشاوره، انتقال تکنولوژی و آموزش ارایه می دهد." اطلاعات بیشتر...

گواهینامه ها

توضیحات بیشتر

توانمندی های تاپکو

مذاکره، انعقاد و پایش و مدیریت قراردادهای بین المللی
امکان جذب سرمایه و مدیریت پروژه های سرمایه گذاری
شناخت منابع و روش های تامین سرمایه و مشارکت مالی
توان انجام مذاکرات قراردادی خرید تجهیزات، انتقال تکنولوژی و مشارکت های بین المللی
شناخت جامع از شبکه های صنعتی اروپایی
ارتباط اثربخش و پویا با سازمان ها و نهادهای منطقه ای و بین المللی

باکس موقت

آخرین رویدادها

 مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

  دکتری مهندسی مواد - نانو کامپوزیت؛ دانشگاه صنعتي INSA فرانسه
دارای 37 سال سابقه مدیریت عالی بعنوان سفیر ، معاون وزیر و مدیرعامل در نهاد های مختلف

 محسن شاطرزاده

http://www.shaterzadeh.ir

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دات نت نیوک فارسی